تاريخ : بيست و نهم آبان 1397
ساعت : 20:47
کد : 3538
با ابلاغ مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت انجام شد؛
انتصاب سرپرست اداره صادرات تجهیزات پزشکی
مهندس سید آصف مهدوی با با ابلاغ مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت به سمت سرپرست اداره صادرات منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، مهندس سید آصف مهدوی اردکانی با ابلاغ مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی به سمت سرپرست اداره صادرات تجهیزات پزشکی منصوب شد.

متن ابلاغ به شرح ذیل می باشد:
جناب آقای مهندس سید آصف مهدوی اردکانی
سلام علیکم؛
احتراماً، نظر به تعهد، تجارب و تخصص جنابعالی و اهمیت ویژه صادرات تجهیزات پزشکی ، به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست اداره صادرات تجهیزات پزشکی منصوب می شوید.
امید است با توکل به خدا و همکاری نزدیک با سایر ادارات و انجمن ها و تشکل های ذیربط نسبت به انجام موارد ذیل با حداکثر تلاش و توانمندی خود اقدام نمایید.
1- به نتیجه رساندن هدف گذاری های صادرات
2- توسعه همکاری با سازمانها و نهادهای مرتبط با صادرات به منظور تسهیل صادرات
3- تحلیل و جمع آوری آمار دقیق صادرات تجهیزات پزشکی
4- نظارت بر افزایش و حفظ کیفیت کالاهای صادراتی
5- اجرای برنامه های توسعه ای کشور در حوزه صادرات تجهیزات پزشکی
دکتر رضا مسائلی
مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی


لازم به ذکر است مهندس مهدوی پیش از این، سمت های معاون اجرائی اداره کل فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو از سال 1395 تاکنون، مشاور صادرات مدیرکل تجهیزات پزشکی در سال 1394، معاون صادرات امور بین الملل سازمان غذا و دارو و رئیس میز صادرات سازمان غذا و دارو در سال 1392 تا 1395 را عهده دار بوده اند.