تاريخ : پنجم آذر 1397
ساعت : 10:27
کد : 3540
رئیس اداره مهندسی و نگهداری تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت خبر داد:
اعلام پست الکترونیکی Recall@imed.ir جهت دریافت فراخوان‌های مربوط به تجهیزات پزشکی از سوی کمپانی‌های سازنده خارجی
تمامی کمپانی‌های سازنده خارجی می‌توانند فراخوان‌های مربوط به تجهیزات پزشکی ساخت خود را پست الکترونیکی Recall@imed.ir ارسال نمایند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، مهندس نسیم تربتی رئیس اداره مهندسی و نگهداری تجهیزات پزشکی گفت: در راستای رسیدگی به گزارشات رسیدگی به مشکلات کیفی تجهیزات پزشکی، به اطلاع تامین کنندگان تجهیزات پزشکی می رساند علاوه بر دسترسی ایجاد شده برای تمامی تولیدکنندگان داخلی و نمایندگان کمپانی‌های خارجی در سامانه ثبت گزارش مشکلات کیفی تجهیزات پزشکی MDR (Medical Device Reporting) جهت اعلام فراخوان (Recall)های تجهیزات پزشکی خود به اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، کمپانی‌های سازنده خارجی نیز می‌توانند جزئیات فراخوان تجهیزات پزشکی ساخت خود را همراه با ذکر اقدام‌های اصلاحی متناظر به پست الکترونیکی Recall@imed.ir ارسال نمایند.
وی افزود: براساس آئین نامه تجهیزات پزشکی، تمامی تولیدکنندگان (داخلی و خارجی) تجهبزات پزشکی و یا نمایندگان آن‌ها ملزم به اعلام فراخوان اقلام دارای اشکال به اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت می‌باشند.