تاريخ : هشتم آذر 1397
ساعت : 14:58
کد : 3563
سرگروه ملزومات مصرفی تخصصی اداره ملزومات پزشکی اعلام کرد:
گزارش جلسه با انجمن تخصصی نوروسرجری / اولویت بندی ایمپلنت های ستون فقرات
جلسه با انجمن تخصصی نوروسرجری توسط اداره ملزومات پزشکی در تاریخ 97/08/22 برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، فاطمه بابایی سرگروه ملزومات مصرفی تخصصی اداره ملزومات پزشکی گفت: در راستای اهداف اداره کل تجهیزات پزشکی در تعامل و همفکری با انجمن های تخصصی و اساتید هر حوزه، روز سه شنبه مورخ 9708/22 جلسه با انجمن تخصصی نوروسرجری تشکیل شد.

وی افزود: در این جلسه در خصوص اولویت بندی ایمپلنت های ستون فقرات با اساتید محترم بحث و تبادل نظر شد و سپس در موضوع اندیکاسیون های مصرف برخی از ایمپلنت های خاص ستون فقرات و میزان مصرف آن مذاکرات فنی انجام گردید.

بابایی گفت: همچنین در این جلسه در مورد ژل ضد چسبندگی کمپانی fizomed و اثربخشی آن بحث و تبادل نظر گردید که مقرر شد مستندات به دبیر برد جراحی مغز و اعصاب ارسال و جمع بندی آن در جلسه آینده اعلام شود.