تاريخ : دهم آذر 1397
ساعت : 17:27
کد : 3570
کارشناس اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی خبر داد :
فعالیت مضاعف تولیدکنندگان داخلی / کمبودی در تامین اقلام مصرفی دیالیز وجود ندارد
با فعالیت مضاعف تولیدکنندگان داخلی کمبودی در تامین اقلام مصرفی دیالیز وجود ندارد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی، مهندس مریم جهانی کیا کارشناس حوزه دیالیز اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی در پاسخ به برخی شائبات در خصوص کمبود اقلام مصرفی دیالیز اعلام کرد با فعالیت مضاعف تولیدکنندگان داخلی، در حال حاضر کمبودی در خصوص اقلام مصرفی دیالیز وجود نداشته و با توجه به نیاز کشور و جامعه آماری بیماران دیالیزی، موجودی فعلی محصول نهایی و مواد اولیه شرکت های تولید کننده حاکی از کفایت این اقلام تا چند ماه ابتدایی سال 1398 دارد.

وی افزود: عمده نیاز کشور برای صافی همودیالیز و محفظه بی کربنات سدیم توسط 2 شرکت تولیدکننده و برای ست لوله رابط همودیالیز و سوزن فیستولا توسط 4 شرکت تولید کننده داخلی که دارای پروانه ساخت معتبر می باشند، تامین می شود. به همین منظور و در راستای نظارت بر میزان عرضه و تقاضای اقلام مذکور، موجودی انبار و آمار تولید شرکت های تولیدکننده در برنامه های زمانی منظم پایش گردیده و کنترل می شود.

مهندس جهانی کیا در پایان گفت: تامین به موقع و موثر ملزومات دیالیز در راستای ارائه خدمات بهتر به بیماران دیالیزی حائز اهمیت می باشد و تامین کنندگان اقلام موصوف با در نظر گرفتن جامعه آماری بیماران و تعداد تخت های دیالیز در مراکز درمانی، نسبت به عرضه محصولات خود اقدام می نمایند.