تاريخ : يازدهم آذر 1397
ساعت : 12:12
کد : 3575
معاون اول رییس جمهور ابلاغ کرد؛
ارائه مجوز به بخش خصوصی برای واردات دارو ، تجهیزات پزشکی و قطعات یدکی در موارد خاص با معرفی وزارت بهداشت
ارائه مجوز به بخش خصوصی برای واردات دارو ، تجهیزات پزشکی و قطعات یدکی در موارد خاص با معرفی وزارت بهداشت توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، هیئت وزیران در جلسه ۷ آذر ۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (۶) قانون هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران - مصوب ۱۳۷۸ - تصویب کرد: «شرکت‌های بخش خصوصی می‌توانند با معرفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و از محل سهمیه ارزی وزارتخانه مذکور، در موارد خاص نسبت به واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی و قطعات یدکی اقدام کنند.»

 مشاهده تصویب نامه