تاريخ : دوازدهم آذر 1397
ساعت : 18:12
کد : 3580
روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت اعلام کرد:
آخرین مهلت برای بارگذاری اسناد ثبت سفارش بدون انتقال ارز سال 1396 حسب درخواست مکرر شرکتها تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 97/0/9/14
با توجه به درخواست ها و پیگیری های مکرر برخی شرکت های تجهیزات پزشکی، آخرین مهلت بارگذاری اسناد ثبت سفارش بدون انتقال ارز سال 1396 تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 97/0/9/14 مجدداً تمدید شد.
 
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، با توجه به درخواست ها و پیگیری های مکرر برخی شرکت های تجهیزات پزشکی، پیرو اطلاعیه های قبلی مورخ 97/08/19 در خصوص بارگذاری اسناد ثبت سفارش بدون انتقال ارز سال 1396 در سامانه imed، و تمدید مجدد آن تا تاریخ 97/09/10، به اطلاع می رساند زمان بارگذاری مدارک تکمیلی بدهی های بدون انتقال ارز سال 1396 در سامانه imed مطابق فرآیند اعلامی مورخ 97/08/19 ، مجدداً تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 14 آذر 1397 تمدید شد.

لازم به ذکر است این تمدید زمان، آخرین مهلت بارگزاری مدارک درخواستی می باشد و پس از تاریخ فوق کلیه مسئولیت ناشی از عدم تکمیل اطلاعات به عهده شرکت ها می باشد.