تاريخ : هفدهم آذر 1397
ساعت : 09:26
کد : 3592
کارشناس ملزومات پزشکی اداره ملزومات پزشکی اعلام کرد:
توضیحاتی در خصوص انتشار قیمت انواع کیسه استومی در پورتال imed
قیمت انواع کیسه استومی در پورتال imed منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، مهندس مهدیه محرابی کارشناس ملزومات پزشکی اداره ملزومات پزشکی گف: با توجه به انتشار قیمت انواع کیسه استومی در پورتال imed، به اطلاع می رساند قیمت های اعلامی، صرفاً قیمت کیسه استومی بوده و شامل خدمات پرستاری نمی باشد و ارائه این خدمات باید مطابق ضوابط معاونت درمان وزارت بهداشت، باشد.