تاريخ : بيست و پنجم آذر 1397
ساعت : 13:49
کد : 3628
بیانیه مشترک اداره تجهیزات پزشکی و اداره ملزومات پزشکی وزارت بهداشت:
اعلام الزامات فنی ثبت تجهیزات و ملزومات پزشکی
با توجه به تصویب کمیته فنی، الزامات فنی ثبت تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام و در قسمت الزامات فنی در صفحه اداره تجهیزات پزشکی و اداره ملزومات پزشکی در پورتال imed قابل مشاهده می باشد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت ، مهندس مجید حمیدی سرپرست اداره تجهیزات پزشکی و مهندس زهره زرین کلاه سرپرست اداره ملزومات پزشکی طی بیانیه مشترک اعلام نمودند، با توجه به تصویب کمیته فنی، الزامات فنی ثبت تجهیزات و ملزومات پزشکی ابلاغ گردید و در قسمت الزامات فنی در صفحه اداره تجهیزات پزشکی و اداره ملزومات پزشکی در پورتال imed در دسترس عموم و قابل مشاهده می باشد.
شایان ذکر است مطابق مصوبه کمیته فنی، درخواست های جدید ثبت از تاریخ این مصوبه، می بایست مطابق با این الزامات فنی بوده و در خصوص پرونده های ثبت تایید شده قبلی، تا پایان سالجاری فرصت داده شده تا شرکتها اسناد ثبت خود را با الزامات جدید منطبق نمایند.