تاريخ : بيست و هفتم آذر 1397
ساعت : 22:38
کد : 3648
با حکم مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت صورت پذیرفت:
انتصاب اعضای کمیته نظارت بر تامین و توزیع تجهیزات پزشکی
اعضای کمیته نظارت بر تامین و توزیع تجهیزات پزشکی با با حکم مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت منصوب شدند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، دکتر رضا مسائلی طی حکمی، اعضای کمیته نظارت بر تامین و توزیع تجهیزات پزشکی را منصوب کردند.

متن این انتصاب به شرح ذیل است:
جناب آقای مهندس علیرضا سلیمانی، معاون فنی اداره کل تجهیزات پزشکی
جناب آقای مهندس روح اله مزینانی، مشاور و دستیار ویژه مدیرکل تجهیزات پزشکی
جناب آقای مهندس محمد مهدی علاالدین، سرپرست گروه نظارت بر تامین تجهیزات پزشکی تجهیزات پزشکی(دبیر کمیته)
جناب آقای مهندس علیرضا هوشنگی، سرپرست اداره نظارت و بازرسی تجهیزات پزشکی
جناب آقای احمد عزیزی، معاون اداره نظارت و بازرسی تجهیزات پزشکی
جناب آقای مهندس مجید حمیدی، سرپرست اداره تجهیزات پزشکی
جناب آقای دکتر محمدمهدی گلابگیران، رئیس اداره مواد و تجهیزات دندانپزشکی
جناب آقای دکتر محمدعلی حیدری، رئیس اداره تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی
جناب آقای دکتر شجاع فرد، مشاور مدیرکل تجهیزات پزشکی
سرکار خانم مهندس زهره زرین کلاه، سرپرست اداره ملزومات پزشکی
سرکار خانم مهندس رزا مختاری، رئیس اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی
سرکار خانم مهندس رویا شهبازی، رئیس اداره فناوری اطلاعات تجهیزات پزشکی
سرکار خانم مهندس زهرا نیکخواه، سرپرست گروه نظارت بر امور گمرکی و بانکی تجهیزات پزشکی
سرکار خانم شادی نوابی، کارشناس تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی
سرکار خانم سمانه آقارضی، کارشناس مسئول اداره مهندسی و نگهداری تجهیزات پزشکی
با اهداء سلام؛
احتراماً ضمن آرزوی توفیق روز افزون، نظر به اهمیت نظارت موثر بر تامین و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی که ارز سیستم بانکی به آن اختصاص یافته است، بدین وسیله به عنوان کمیته نظارت بر تامین و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی منصوب می گردید. مزید امتنان است با توجه به تجربیات ارزشمندتان با برگزاری جلسات مستمر نسبت به نظارت دقیق بر تامین و توزیع اقلام مذکور اقدام فرمایید.
دکتر رضا مسائلی
مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی

لازم به ذکر است مطابق این حکم، مهندس محمد مهدی علاالدین، سرپرست گروه نظارت بر تامین تجهیزات پزشکی تجهیزات پزشکی به عنوان دبیر کمیته مذکور خواهند بود.