تاريخ : پنجم دی 1397
ساعت : 22:03
کد : 3653
سرپرست اداره نظارت و بازرسی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت اعلام کرد:
الزام شرکت های تجهیزات پزشکی به ارائه گزارش فروش کالاهای وارداتی فوریتی حداکثر تا 16 دی ماه 1397
گزارش فروش کالاهای وارداتی فوریتی حداکثر تا 16 دی ماه 1397 می بایست به اداره نظارت و بازرسی اداره کل تجهیزات پزشکی ارائه شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، مهندس هوشنگی سرپرست اداره نظارت و بازرسی تجهیزات پزشکی گفت:طبق موارد مندرج در مجوز فروش کالاهای وارداتی فوریتی، شرکت های تجهیزات پزشکی باید گزارش فروش و مستندات مربوطه را به صورت ماهانه به اداره نظارت نظارت و بازرسی ارائه دهند.

وی افزود: لذا کلیه شرکت‌های تجهیزات پزشکی که برای کالاهای وارداتی فوریتی خود، مجوز فروش دریافت نموده‌اند، می بایست نسبت به ارائه گزارش فروش کالاهای فوریتی به همراه مستندات مربوطه حداکثر تا تاریخ 97/10/16 به اداره نظارت و بازرسی اداره کل تجهیزات پزشکی اقدام نمایند.