تاريخ : هفتم دی 1397
ساعت : 21:44
کد : 3667
کارشناس مسئول کنترل کیفی ، اداره مهندسی و نگهداری تجهیزات پزشکی خبر داد:
انتشار پیش نویس بازنگری الزامات آزمون‌های کنترل کیفی تجهیزات پزشکی مورد استفاده در مراکز درمانی برای اظهار نظر ذینفعان تا تاریخ 17 دی 1397
پیش نویس بازنگری الزامات آزمون‌های کنترل کیفی تجهیزات پزشکی مورد استفاده در مراکز درمانی برای اظهار نظر ذینفعان تا تاریخ 1397/10/17 توسط اداره مهندسی و نگهداری منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، مهندس رحیمی پور کارشناس مسئول کنترل کیفی تجهیزات پزشکی گفت: تمامی مراکز درمانی می‌بایست حداقل به طور سالیانه نسبت به کنترل کیفی تجهیزات پزشکی مورد استفاده اقدام نمایند و در این راستا الزامات کنترل کیفی دستگاه‌ها و شرکت‌های دارای صلاحیت جهت انجام این آزمون‌ها توسط اداره کل تجهیزات پزشکی معرفی می‌گردد.

وی افزود: پیرو خبر مورخ 1397/02/05، در حال حاضر الزامات آزمون‌های کنترل کیفی تجهیزات پزشکی در دست بازنگری است و پیش نویس آخرین تغییرات در نظر گرفته شده به منظور اخذ نظرات و پیشنهادات کارشناسی ذینفعان به پیوست قابل دسترس می باشد.

مهندس رحیمی پور در پایان گفت: صاحب نظران تا تاریخ 1397/10/17 فرصت خواهند داشت تا نظراتشان را به صورت مکتوب به اداره مهندسی و نگهداری تحویل دهند و یا به صورت الکترونیکی به آدرس پست الکترونیکی Callibration@fda.gov.ir ارسال نمایند.

مشاهده پیش نویس بازنگری الزمات کنترل کیفی