تاريخ : هشتم دی 1397
ساعت : 14:09
کد : 3676
گروه نظارت بر امور گمرکی و بانکی تجهیزات پزشکی منتشر کرد:
فهرست جدید ثبت سفارشات، نیازمند ویرایش گواهی ثبت آماری
فهرست جدید ثبت سفارشاتی که نیاز به ویرایش گواهی ثبت آماری دارند، از سوی گروه نظارت بر امور گمرکی و بانکی تجهیزات پزشکی منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، گروه نظارت بر امور گمرکی و بانکی تجهیزات پزشکی اعلام کرد: پیرو انتشار خبر لزوم ویرایش فیش های ارزی و با توجه به اعلام بانک مرکزی مبنی بر لزوم تغییر کد کارگزار جهت تخصیص ارز متقاضیانی که شماره ثبت سفارش آنها در فهرست مذکور می‌باشد، مقتضی است شرکت هایی که ثبت سفارش آنها در لیست پیوست می باشد، در اسرع وقت نسبت به ویرایش و تغییر گواهی ثبت آماری ثبت سفارشات به کدهای جدید اعلام شده بانک مرکزی، از طریق بانک های عامل خود اقدام نمایند.

مشاهده و دریافت قهرست ثبت سفارشات نیاز به اصلاح کارگزار