تاريخ : شانزدهم دی 1397
ساعت : 21:35
کد : 3699
با حکم سرپرست وزارت بهداشت؛
اعضای جدید هیات امناء صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران منصوب شدند
دکتر سعید نمکی، سرپرست وزارت بهداشت در حکمی، دکتر مهدی یوسفی، دکتر محمد توکلی، دکتر غلامرضا اصغری، دکتر علیرضا یوسفی و دکتر جواد آقازاده را به عنوان اعضای هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران منصوب کرد.
به گزارش وبدا، دکتر سعید نمکی، سرپرست وزارت بهداشت در حکمی، دکتر مهدی یوسفی، دکتر محمد توکلی، دکتر غلامرضا اصغری، دکتر علیرضا یوسفی و دکتر جواد آقازاده را به عنوان اعضای هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران منصوب کرد.

متن این حکم به شرح زیر است:

دکتر مهدی یوسفی
دکتر محمد توکلی
دکتر غلامرضا اصغری
دکتر علیرضا یوسفی
دکتر جواد آقازاده
با سلام با توجه به سوابق مورد وثوق جنابعالی در جایگاه های مختلف، بدین وسیله به عنوان عضو هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند بزرگ، رعایت مصالح مردم، امانت داری و وسواس کافی در محافظت از بیت المال و استفاده از همه ظرفیت های کشور اعم از بخش دولتی، خصوصی و سازمان های مردم نهاد در تهیه مایحتاج مردم، دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز بهداشتی، درمانی سراسر کشور موفق باشید.
بدیهی است این نهاد که در روزهای سخت کشور با حضور انسان های پاکیزه و خدمتگزار تشکیل شد، درآمدزایی و کار اقتصادی درون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نبود؛ بلکه تسهیل در رفع نیازهای عاجل مردم و مراکز آموزشی، درکمانی در شرایط پیچیده و پر مشکلی بود که بخش خصوصی نیز توان تهیه آن را نداشت. لذا پرهیز از تجارت گرایی، رقابت غیر عادلانه با بخش خصوصی به دلیل استفاده از رانت ها و معافیت های غیر منطقی و عدم شفافیت اقتصادی از توصیه های اکید اینجانب است که امیدوارم تمامی اعضای محترم به عنوان منشور اخلاقی بدان پایبند باشند.
بدیهی است هرگونه عدول از منشور فوق الذکر، اینجانب را از استمرار همکاری آن عزیزان مایوس خواهد کرد. توفیق همگان را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.
دکتر سعید نمکی
سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

air.ir/ZwqRno