تاريخ : نوزدهم دی 1397
ساعت : 19:07
کد : 3708
با حکم سرپرست وزارت بهداشت؛
رییس هیات امناء صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران منصوب شد
دکتر سعید نمکی سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر مهدی یوسفی را به عنوان رییس هیات امناء صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران منصوب کرد.
به گزارش وبدا،دکتر سعید نمکی سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر مهدی یوسفی را به عنوان رییس هیات امناء صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران منصوب کرد.

متن این حکم به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر مهدی یوسفی به استناد ماده 2 قانون هیات امناء صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران مصوب مورخ 1378/6/21 مجلس شورای اسلامی و با توجه به تعهد، تجربه و سوابق اجرایی جنابعالی و انتخاب اعضای هیات مذکور در جلسه مورخ 1397/10/19 هیات امناء به موجب این ابلاغ به عنوان رییس هیات امناء صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران منصوب می شوید تا با استعانت از خداوند متعال و با رعایت جوانب شرعی و قانونی در جهت تحقق اهداف و وظایف هیات امنا برای توسعه کمی و کیفی خدمات سلامت در جامعه به خصوص مراکز دانشگاهی اهتمام ورزید. در این خصوص، اهم انتظارات به شرح ذیل می باشد:
1. بکارگیری تمامی ظرفیت های قانونی هیات امناء در جهت تحقق اهداف و برنامه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
2. برنامه ریزی لازم برای بهره وری و مدیریت بهینه منابع موجود با تامین نیازهای دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز تابعه
3. برنامه ریزی برای توسعه کمی و کیفی فعالیت های بازرگانی هیات امناء و واحدهای زیر مجموعه با نگاه اقتصاد مقاومتی
4. برنامه ریزی برای ایجاد و بهره مندی از توانمندی های شرکت های دانش بنیان و مراکز تحقیقاتی برای تقویت تولیدات داخلی
5. برنامه ریزی و پیگیری موثر در جهت تقویت تولید ملزومات و تجهیزات پزشکی با رویکرد انتقال تکنولوژی به کشور
6. ایجاد ساز و کارهای بازرگانی مناسب برای انجام ماموریت های هیات امناء در قالب بنگاه های اقتصادی کارآمد
امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام شایسته وظایف با رعایت قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق و سرافراز باشید.