تاريخ : بيستم دی 1397
ساعت : 21:33
کد : 3709
جزییات سومین ویرایش آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی توسط مشاور و دستیار ویژه مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت تشریح شد:
تاسیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات تجهیزات پزشکی/ اولویت با خرید از شرکت های تجهیزات پزشکی صادراتی است
توسط مشاور و دستیار ویژه مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت جزییات آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی را تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، مهندس روح اله مزینانی مشاور و دستیار ویژه مدیرکل تجهیزات پزشکی با اشاره به ابلاغ آیین نامه تجهیزات پزشکی، گفت: آیین نامه تجهیزات پزشکی بعد از 3000 نفر ساعت کار کارشناسی و انجام بحث های حقوقی و کارشناسی در سطح عالی در شورای حقوقی وزارت بهداشت، نهایتا در آخرین روزی کاری دکتر سید حسن هاشمی، به تصویب رسید و ابلاغ شد.

وی افزود: یکی از مهم ترین مفاد این آیین نامه که در نسخه قبلی آن نبوده است، تاسیس نهادی تحت عنوان هیات بدوی رسیدگی به تخلفات تجهیزات پزشکی به منظور اعمال مدیریت موثر در این حوزه است.

مزینانی ادامه داد: در حوزه رسیدگی به تخلفات و شکایات دو موضوع مطرح است، به طوریکه ابتدا تخلفات این حوزه به صورت شفاف احصاء شده و در مرحله بعد برخوردهای بازدارنده و تامینی با آنها نیز مشخص شده است. این اقدام علاوه بر اینکه زمینه برخورد موثر با متخلفین را مهیا می کند، منجر به شفافیت شده و از تضییع حقوق فعالین این حوزه جلوگیری می کند. زیرا حق اعتراض به تصمیمات مربوط به رسیدگی به تخلفات برای آنها در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در این آیین نامه به حوزه صادرات نیز توجه شده است، اظهار کرد: بر اساس این آیین نامه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی در خریدهای دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز درمانی در اولویت قرار گرفته اند. از طرفی طبق این آیین نامه حوزه تولید تجهیزات پزشکی نیز نظام مند شده و شرکت هایی با عنوان مشاور تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی نیز تعریف شده اند./