تاريخ : هشتم بهمن 1397
ساعت : 12:59
کد : 3744
کارشناس مسئول کنترل کیفی اداره مهندسی و نگهداری تجهیزات پزشکی اعلام کرد:
الزام به ارائه اطلاعات پروژه های کنترل کیفی توسط شرکت های دارای مجوز به اداره مهندسی و نگهداری جهت اطلاع رسانی به ذینفعان

به منظور اطلاع رسانی به ذینفعان، شرکت‌های کنترل کیفی دارای صلاحیت ملزم به ارائه اطلاعات پروژهای کنترل کیفی به اداره مهندسی و نگهداری هستند .

به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، مهندس علیرضا رحیمی پور کارشناس مسئول کنترل کیفی اداره مهندسی و نگهداری تجهیزات پزشکی گفت: به منظور انجام دقیق‌تر وظایف نظارتی مقرر گردیده تا فهرست اسامی مراکز درمانی که تجهیزات پزشکی آنها توسط شرکت‌های کنترل کیفی مجاز، ارزیابی شده است از طریق پورتال اداره کل تجهیزات پزشکی imed.ir اعلام و جهت سایر مراجع ذی صلاح نیز قابل بهره برداری گردد.

وی افزود: در اجرای الزامات اطلاعیه شماره 6 کنترل کیفی، کلیه شرکت‌های کنترل کیفی تأیید صلاحیت شده، می بایست اطلاعات مربوط به پروژه های خود را پیش از شروع به کار به ایمیل calibration@imed.ir ارسال نمایند.

کارشناس مسئول کنترل کیفی تاکید نمود بر این اساس، اسامی مراکز درمانی که اطلاعات آنها مطابق الزامات اطلاعیه فوق پیش از آغاز پروژه توسط شرکت کنترل کیفی کننده ارسال نشده باشد، امکان تایید و اعلام از طریق پورتال imed.ir را ندارد.