تاريخ : سوم بهمن 1397
ساعت : 20:53
کد : 3753
رئیس اداره صادرات تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت خبر داد:
تمدید 20 روزه مهلت تحویل مدارک جهت شرکت در مناقصه خرید تجهیزات 26 اتاق عمل و 4 بیمارستان کشور عراق با رایزنی انجام شده با وزارت بهداشت عراق

مهلت تحویل مدارک جهت شرکت در مناقصه خرید تجهیزات 26 اتاق عمل و 4 بیمارستان کشور عراق با رایزنی انجام شده با وزارت بهداشت عراق، تا 28 بهمن ماه 1397 تمدید شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، مهندس یسد آصف مهدوی رئیس اداره صادرات تجهیزات پزشکی گفت: پیرو نشست مورخ 1397/11/02 با انجمن ها و اتحادیه های شرکت های تولیدکننده و صادرکننده تجهیزات پزشکی در خصوص مناقصه کشور عراق و با توجه به درخواست شرکتها، با رایزنی های انجام شده با وزارت بهداشت عراق، آخرین مهلت تحویل مدارک جهت شرکت در مناقصه خرید تجهیزات پزشکی 26 اتاق عمل و 4 بیمارستان کشور عراق ، 20 روز دیگر تمدید شد.

وی افزود: آخرین مهلت تحویل مدارک، 28 بهمن ماه سال جاری می باشد.