تاريخ : ششم بهمن 1397
ساعت : 08:21
کد : 3757
رئیس اداره مهندسی نگهداری تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت خبر داد:
ابلاغ نگارش سوم دستورالعمل مسئولین فنی تجهیزات پزشکی؛ تجمیع دستورالعمل ها/ بازنگری رشته های تحصیلی مجاز/ تسهیل شرایط احراز صلاحیت/ لزوم رتبه بندی و بازنگری شرح وظایف

مهندس تربتی از ابلاغ نگارش سوم دستورالعمل مسئولین فنی تجهیزات پزشکی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، مهندس نسیم تربتی رئیس اداره مهندسی و نگهداری گفت: به منظور نظارت علمی و فنی بر فرآیندهای تأمین، تولید، توزیع و خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی، حضور مسئولین فنی و واحدهای تولیدکننده، واردکننده و توزیع کننده تجهیزات پزشکی امری ضروری می باشد. لذا براساس ماده 13 آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی، دستورالعمل مسئولین فنی تجهیزات پزشکی به منظور تعیین الزامات و شرح وظایف مسئولین فنی بازنگری و ابلاغ گردید.

وی افزود: بازنگری رشته های تحصیلی مجاز جهت مسئولین فنی، تسهیل شرایط احراز صلاحیت، لزوم رتبه بندی مسئولین فنی و بازنگری شرح وظایف مسئولی فنی از جمله تغییرات این دستورالعمل می باشد.

مهندس تربتی در پایان گفت: همچنین دستورالعمل های مسئولین فنی واحدهای تولیدکننده، واردکننده و توزیع کننده در یک دستورالعمل گردآوری شده است.

مشاهده نگارش سوم دستورالعمل مسئولین فنی تجهیزات پزشکی