تاريخ : هفدهم بهمن 1397
ساعت : 00:53
کد : 3812
کارشناس مسئول نگهداشت، اداره مهندسی و نگهداری تجهیزات پزشکی خبر داد:
ابلاغ دستورالعمل مسئولین فنی تجهیزات پزشکی-ویژه مؤسسات پزشکی
به استناد ماده 13 آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی که در دیماه سال‌جاری توسط وزیر محترم بهداشت ابلاغ شده است موسسات پزشکی مکلف به معرفی مسئول فنی تجهیزات پزشکی هستند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، مهندس شیوا خسروی نیا کارشناس مسئول نگهداشت تجهیزات پزشکی گفت: به استناد ماده 13 آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی که در دیماه سال‌جاری توسط وزیر محترم بهداشت ابلاغ شده است موسسات پزشکی مکلف به معرفی مسئول فنی تجهیزات پزشکی گردیده‌اند. لذا بدین منظور شرایط احراز صلاحیت، الزامات و شرح وظایف مسئولین فنی طی "دستورالعمل مسئولین فنی تجهیزات پزشکی-ویژه مؤسسات پزشکی" در تاریخ 10 بهمن ماه 1397 ابلاغ گردید و توسط مؤسسات پزشکی لازم الاجراست.

مشاهده "دستورالعمل مسئولین فنی تجهیزات پزشکی-ویژه مؤسسات پزشکی"