تاريخ : هفدهم بهمن 1397
ساعت : 18:23
کد : 3821
سرپرست اداره نظارت و بازرسی اداره کل تجهیزات پزشکی خبر داد:
توقیف دستگاه‌های فاقد مجوز کلینیک پوست، مو و زیبایی و پلمب کلینیک با دستور مراجع ذی صلاح

کلینیک پوست، مو و زیبایی فاقد مجوز فعالیت با دستور مراجع ذی صلاحپلمپ گردید و دستگاه‌های فاقد مجوزکلینیک نیزتوقیف شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، مهندس هوشنگی سرپرست اداره نظارت و بازرسی تجهیزات پزشکی گفت: با عنایت به بازدید به‌عمل آمده از یکی از کلینیک‌های پوست، مو و زیبایی در استان تهران،با توجه به فعالیت های غیر قانونی کلینیک ،با دستور مراجع ذی صلاح، اقدام به توقیف دستگاه‌های فاقد مجوز قانونی و همچنین پلمپ کلینیک مذکور گردید.

وی افزود در این خصوص موارد ذیل موجب توقیف دستگاه‌ها و نیز پلمپ واحد مذکور گردید:

1- عدم اخذ مجوز رسمی از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی درخصوص فعالیت کلینیک مذکور در زمینه درمان (پوست، مو و زیبایی)

2- عدم حضور پزشک متخصص در محل کلینیک

3- فعالیت و دخالت افراد فاقد صلاحیت در امر درمان

4- وجود دستگاه‌های فاقد مجوز در کلینیک

5- تبلیغات خلاف واقع بواسطه تغییر نام دستگاه ها به نام‌های تجاری معتبر