تاريخ : هفدهم بهمن 1397
ساعت : 17:43
کد : 3822
رئیس اداره صادرات تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت اعلام کرد:
ابلاغ دستور العمل صادرات تجهیزات پزشکی
مهندس مهدوی از ابلاغ دستور العمل صادرات تجهیزات پزشکی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، مهندس سید آصف مهدوی رئیس اداره صادرات تجهیزات پزشکی گفت: دستور العمل صادرات تجهیزات پزشکی برای اولین بار در 19 ماده در راستای توسعه صادرات تجهیزات پزشکی و تسهیل فرآیندهای آن و تقویت زیرساختهای صادرات در این حوزه تدوین و ابلاغ شد.

وی افزود یکی از بخشهای شایان توجه این دستوذالعمل تعریف شرکت های فعال صادراتی است و شاخص هایی برای تعریف و حمایت از آنها در نظر گرفته شده است.

مهندس مهدوی در پایان گفت: همچنین مکانیزم هایی برای نظارت بر فعالیت شرکت های صادرکننده به منظور حفظ و توسعه بازارهای صادراتی در نظر گرفته شده است.

مشاهده و دریافت دستور العمل صادرات تجهیزات پزشکی