تاريخ : هفتم اسفند 1397
ساعت : 11:13
کد : 3853
معاون اداره مهندسی و نگهداری تجهیزات پزشکی:
رونمایی از سامانه الکترونیکی ارزیابی خدمات پس از فروش شرکتهای تجهیزات پزشکی/ یکپارچه سازی اطلاعات و ثبت الکترونیکی رضایت مندی و شکایات/ دسترسی آنلاین دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز درمانی و شرکت ها به وضعیت خدمات پس از فروش
سامانه الکترونیکی ارزیابی خدمات پس از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی با هدف یکپارچه سازی اطلاعات و ثبت الکترونیکی رضایت مندی و شکایات، در همایش ملی تجهیزات پزشکی رو نمایی شد.
به گزارش روابط عمومی تجهیزات پزشکی، مهندس زینب قرائی معاون اداره مهندسی و نگهداری تجهیزات پزشکی گفت: سامانه الکترونیکی ارزیابی خدمات پس از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی در همایش ملی تجهیزات پزشکی رو نمایی شد.

وی افزود: راه اندازی این سامانه الکترونیکی با هدف یکپارچه سازی اطلاعات خدمات پس از فروش شرکت ها و دسترسی آنلاین دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز درمانی و شرکت ها به وضعیت خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی صورت گرفته است و دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز درمانی می توانند رضایت مندی محصولات و شکایاتی که دراین زمینه وجود دارد را به صورت الکترونیکی به اداره کل تجهیزات پزشکی اعلام کنند.

مهندس قرائی گفت : از ابتدای سال 1398، شرکتهای تجهیزات پزشکی در حوزه های تولید و واردات می بایست مدارک و مستندات مرتبط با خدمات پس ازفروش را طبق دستورالعمل خدمات پس ازفروش تجهیزات پزشکی در این سامانه بارگذاری نمایند. کارشناسان مربوطه، این مدارک را بصورت الکترونیکی بررسی و پس از تایید از سوی کارشناس مسئول خدمات پس از فروش، امتیاز نهایی شرکت اعلام و در پورتال imed.ir قابل رویت خواهد بود.

مهندس قرائی افزود: مراکز درمانی و دانشگاههای علوم پزشکی نیز می توانند بطور مستقیم میزان رضایتمندی خود از خدمات پس از فروش شرکتهای تجهیزات پزشکی را در این سامانه اعلام کنند که همین امر در امتیاز شرکتها تاثیرگذارخواهد بود. اگر در طی سال رضایت مندی ها افزایش و یا کاهش یابد، امتیاز خدمات پس از فروش شرکت تغییر خواهد کرد و چنانچه شرکتی حداقل امتیاز را کسب ننماید، موضوع توسط اداره کل تجهیزات پزشکی پیگیری خواهد گردید و همین امر نظارتی، موجب بهبود ارائه خدمات پس از فروش به مراکز درمانی و مشتریان خواهدشد.