تاريخ : هفتم اسفند 1397
ساعت : 18:03
کد : 3861
سرپرست گروه نظارت بر تامین و توزیع تجهیزات پزشکی اعلام کرد:
نحوه توزیع تجهیزات پزشکی سرمایه ای تامین و یا تولید شده با نرخ ارز رسمی
نحوه توزیع تجهیزات پزشکی سرمایه ای تامین و یا تولید شده با نرخ ارز رسمی ابلاغ شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی، مهندس محمد مهدی علاالدین سرپرست گروه نظارت بر تامین و توزیع تجهیزات پزشکی گفت: پیرو دستورالعمل توزیع تجهیزات پزشکی مشمول دریافت ارز رسمی ابلاغیه مورخ 1397/06/20 مندرج در سایت اداره کل تجهیزات پزشکی (www.imed.ir)، در اجرای تصویب نامه های هیئت وزیران به شماره 62793/ت55633 هـ مورخ 97/05/16 و شماره 70220/ت55633 هـ مورخ 97/05/29 و بند 1 و 6 مصوبات مورخ 97/05/18 ستاد اقتصادی دولت، ابلاغی رئیس جمهور به شماره 64854 مورخ 18/05/97، درخصوص "توزیع تجهیزات پزشکی سرمایه ای فهرست پیوست که با نرخ رسمی ارز تامین و یا تولید شده اند" موارد ذیل را به اطلاع می رساند:

1-تامین کنندگان تجهیزات پزشکی ملزم می باشند اقلام مذکور تجمیع شده در کارتابل سامانه توزیع ارزی را صرفا از طریق دریافت حواله توزیع از اداره کل تجهیزات پزشکی توزیع نمایند.

2-ملاک صدور حواله اقلام مذکور برای مراکز درمانی و موسسات پزشکی میزان موجودی اقلام بارگذاری شده در سامانه توزیع می باشد.

3-تامین کنندگان از تاریخ این ابلاغیه ملزم به اخذ قیمت فروش ریالی برای اقلام مورد اشاره خواهند با ارائه مدارک مثبته نظیر پروفرما و اینویس می باشند.

4-تامین کنندگان در چارچوب دستورالعمل صدرالاشاره موظف به درج اطلاعات مورد نیاز و قیمت فروش اقلام مذکور در سامانه توزیع می باشند.

5-تامین کنندگان مکلفند برای آندسته از اقلام مورد اشاره که تاکنون فاقد قیمت مصوب مندرج در سایت www.imed.ir می باشند، ضمن ارائه و بارگذاری "تعهدنامه توزیع تجهیزات پزشکی مشمول دریافت ارز رسمی" اقلام مذکور را با قیمت فروش بر مبنای نرخ ارز رسمی توزیع نمایند.

6-تامین کنندگان موظفند درصورتیکه قبل از تاریخ این نامه اقلام مورد اشاره را تحویل خریدار نموده اند، نسبت به بارگذاری سوابق، اطلاعات و مستندات قیمت فروش و توزیع در سامانه توزیع اقدام نماید.

بدیهی است عدم اجرای موارد فوق الذکر تخلف محسوب شده و با متخلف برابر قوانین مربوطه برخورد خواهد شد.

تصویب نامه هیئت وزیران 970516
تصویب نامه هیئت وزیران 970529
دستور العمل توزیع تجهیزات پزشکی مشمول دریافت نرخ رسمی ارز 970620
فهرست تجهیزات پزشکی سرمایه ای ملزم به توزیع انبار مجازی _971207