تاريخ : بيستم اسفند 1397
ساعت : 12:56
کد : 3873
رئیس اداره مواد و تجهیزات دندانپزشکی خبر داد:
بروزرسانی تقویم سالانه برنامه های کنگره های دندانپزشکی در سال 1398 جهت نظام مند نمودن نمایشگاه های حوزه دندانپزشکی
تقویم بروزشده سال 1398 برنامه های کنگره های دندانپزشکی جهت نظام مند نمودن نمایشگاه های حوزه دندانپزشکی توسط اداره مواد و تجهیزات دندانپزشکی منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی، دکتر محمدمهدی گلابگیران رئیس اداره مواد و تجهیزات دندانپزشکی گفت: به منظور نظام مند نمودن نمایشگاه های حوزه دندانپزشکی، پس از هماهنگی های لازم با انجمن مادر و سایر انجمن های حوزه دندانپزشکی، تقویم بروز شده سال 1398 کنگره های دندانپزشکی جهت اطلاع منتشر گردید.

جهت مشاهده تقویم کلیک نمایید.