تاريخ : هجدهم اسفند 1397
ساعت : 21:23
کد : 3885
با حکم مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی انجام شد:
انتصاب رئیس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت تجهیزات پزشکی
مهندس صفوی طی حکمی مهندس علاالدین را به عنوان رئیس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت تجهیزات پزشکی منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی، مهندس صفوی مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی طی حکمی مهندس علاالدین را به عنوان رئیس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت تجهیزات پزشکی منصوب کرد.

متن این حکم به شرح ذیل می باشد:
جناب آقای مهندس محمد مهدی علاالدین
با سلام و احترام؛
نظر به تعهد، تجارب و تخصص جنابعالی در مدیریت تجهیزات پزشکی در حوزه دانشگاه و تامین و توزیع در ستاد اداره کل، ضمن ادغام اداره مهندسی و نگهداری و گروه نظارت بر تامین و توزیع، به موجب این حکم به سمت "رئیس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت تجهیزات پزشکی" منصوب می گردید تا با رعایت قوانین و ضوابط و با هماهنگی و همکاری سایر ادارات، ضمن اولویت قرار دادن موارد ذیل، نسبت به انجام وظیفه اقدام فرمایید. اقدامات حوزه تامین با مشارکت دانشگاه های علوم پزشکی، انجمن ها، اتحادیه ها و تامین کنندگان:

1.برنامه ریزی و اقدام لازم برای تحقق و نظام مند نمودن تامین و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی

2.هماهنگی و ارتباط مستمر با دانشگاههای علوم پزشکی در جهت بهینه سازی تامین

3.توسعه و نظارت بر سامانه اعلام نیاز و کمبودهای تجهیزات پزشکی

4.برنامه ریزی و پیگیری مرتفع نمودن کمبودهای تجهیزات پزشکی از طریق تعامل با دانشگاههای علوم پزشکی، مراکز درمانی و تامین کنندگان تجهیزات پزشکی

5.نظارت بر چرخه تامین و مصرف تجهیزات پزشکی مصرفی

اقدامات حوزه نگهداشت

6.نظارت و تسهیل و تسریع در رسیدگی به امور شرکت های تجهیزات پزشکی در حوزه ثبت نمایندگی های خارجی، خدمات پس از فروش، کنترل کیفی و رسیدگی به ریکال ها و هشدارهای ایمنیMDR

7.بروزرسانی امور مرتبط به مسئولین فنی تجهیزات پزشکی بر اساس نسخه جدید آیین نامه تجهیزات پزشکی

8.پایش و توسعه امور تفویض شده به دانشگاه های علوم پزشکی در حوزه نظارت، نگهداشت و تولید

9.پایش برنامه عملیاتی اداره کل و برنامه های عملیاتی و ارزیابی عملکرد دانشگاه ها در حوزه تجهیزات پزشکی

10.پیگیری اقدامات انجام شده در خصوص برون سپاری پاره ای از فعالیت های غیرحاکمیتی اداره کل(مصوب شده در وزارت بهداشت)

امید است با توکل به خداوند منان در امر خدمت رسانی به نظام سلامت کشور، موفق و موید باشید.

مهندس سیدحسین صفوی
مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی