تاريخ : بيست و دوم اسفند 1397
ساعت : 14:29
کد : 3891
سرپرست اداره نظارت و بازرسی اداره کل تجهیزات پزشکی خبر داد:
بازرسی و نظارت از بیمارستان های تابعه علوم پزشکی کرمان و رفسنجان
در راستای اجرای صحیح برنامه طرح تحول نظام سلامت و نظارت بر نحوه تفویض اختیار، از بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی کرمان و رفسنجان بازدید به عمل آمد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی مهندس هوشنگی سرپرست اداره نظارت و بازرسی گفت: در راستای نظارت بر اجرای صحیح طرح تحول نظام سلامت و امور تفویض شده به دانشگاه های علوم پزشکی در حوزه تجهیزات پزشکی، نظارت و بازرسی از بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی کرمان اعم از دولتی و خصوصی در تاریخ 97/12/19 به عمل آمد.

وی افزود: همچنین برای آشنایی بیشتر مسئولان مرتبط ،کلاس آموزشی و بازآموزی کارکنان تجهیزات پزشکی استان کرمان درخصوص توزیع ،عرضه و قیمت گذاری تجهیزات پزشکی برگزار شد.