تاريخ : بيست و دوم اسفند 1397
ساعت : 13:37
کد : 3894
توسط مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی انجام شد:
انتصاب اعضاء کمیته تسهیل در فرآیند تأمین تجهیزات پزشکی
اعضاء کمیته تسهیل در فرآیند تأمین تجهیزات پزشکی با حکم مهندس صفوی منصوب شدند.
به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت(وبدا)، مهندس سید حسین صفوی مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی طی حکمی اعضاء کمیته تسهیل در فرآیند تأمین تجهیزات پزشکی را منصوب کردند.

متن حکم به شرح ذیل می باشد:
جناب آقای مهندس سلیمانی معاون محترم فنی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی
جناب آقای مهندس مزینانی معاون محترم اجرایی و برنامه ریزی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی
جناب آقای حیدری رئیس محترم اداره تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی
جناب آقای دکتر گلابگیران رئیس محترم اداره کارشناسی تجهیزات و مواد دندانپزشکی
جناب آقای مهندس حمیدی رئیس محترم محترم اداره تجهیزات پزشکی
سرکار خانم مهندس زرین کلاه سرپرست محترم اداره ملزومات پزشکی
سرکار خانم مهندس مختاری رئیس محترم اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی
سرکار خانم مهندس تربتی رئیس محترم اداره برنامه ریزی و پایش داده های تجهیزات پزشکی
سرکار خانم مهندس شهبازی رئیس محترم اداره فناوری اطلاعات تجهیزات پزشکی
جناب آقای مهندس علاالدین رئیس محترم اداره نظارت بر تامین و نگهداشت تجهیزات پزشکی
جناب آقای دکتر شجاع فرد، مشاور محترم مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی

با سلام و احترام؛
نظر به تجارب، تخصص و تعهد سرکارعالی/جناب­عالی، بدین وسیله به عنوان عضو کمیته "تسهیل در فرآیند تأمین تجهیزات پزشکی" منصوب می­ گردید تا نسبت به بررسی و پیاده سازی هر یک از امور ذیل در فرآیندهای جاری اداره کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی اقدام فرمایید.

1-حذف بروکراسی­های اداری به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به امور مراجعین

2-تعامل سازنده با سایر دستگاه­/ نهادها و استفاده حداکثری از ظرفیت­های موجود در سطح کشور

3-بررسی اشکالات و موانع موجود در فرآیند تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی و ارائه راهکار جهت رفع آن­ها

4-تسهیل و تسریع در فرآیند صدور پروانه ساخت تجهیزات و ملزومات پزشکی

5-بازنگری الزامات ثبت تجهیزات و ملزومات پزشکی و تسریع در رسیدگی به پرونده­ ها

6-بازنگری الزامات ثبت منبع و نمایندگی ­­ها

موفقیت و سربلندی سرکار/جناب­عالی را از خداوند قادر متعال مسئلت دارم.
مهندس سیدحسین صفوی
مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی

http://www.behdasht.gov.ir/188022