تاريخ : بيست و پنجم اسفند 1397
ساعت : 20:03
کد : 3905
رئیس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت تجهیزات پزشکی اعلام کرد:
ضرورت ثبت اطلاعات فروش و توزیع در سامانه توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی در پورتال imed
ضرورت ثبت اطلاعات فروش و توزیع در سامانه توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی در پورتال imed به شرکت های تجهیزات پزشکی ابلاغ شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی، مهندس محمدمهدی علاالدین رئیس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت تجهیزات پزشکی گفت: پیرو ابلاغیه های قبلی، ثبت اطلاعات فروش و توزیع اقلام مشمول ارز رسمی تا مصرف کننده نهایی، با توجه به تصویب نامه مورخ 1397/01/22 هیات محترم وزیران و تصویب نامه مورخ 1397/05/16، در سامانه توزیع پورتال imed.ir الزامی است و عدم اظهار و ثبت این اقلام بر اساس ضوابط و مقررات موضوعه منجر به پیگرد قانونی از سوی مراجع نظارتی و قضائی خواهد بود.

وی افزود: بدیهی است میزان موجودی انبار مجازی شرکت ها در سامانه نیز، ملاک عمل و تصمیمات آتی می باشد و مقتضی است با توجه به بهینه سازی سامانه توزیع، ترتیبی اتخاذ گردد تا ضمن ثبت و بارگذاری مستندات قبلی، از تاریخ 1397/12/25 اطلاعات فروش شرکت نیز، حداکثر ظرف مدت 48 ساعت پس از فروش ، در سامانه پیشگفت در پورتال imed بارگذاری گردد.

لازم بذکر است موارد فوق الذکر طی نامه شماره 664/4017 مورخ 1397/12/25 به کلیه شرکت های تجهیزات پزشکی ابلاغ شده است.