تاريخ : بيست و ششم فروردين 1398
ساعت : 18:57
کد : 3943
معاون اجرائی و برنامه ریزی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام کرد:
تمدید مهلت ارسال درخواست کتبی جهت استفاده از ثبت‌سفارشات اعتباری(خرید نسیه) تا 1398/01/28
مهلت ارسال درخواست کتبی جهت استفاده از ثبت‌سفارشات اعتباری(خرید نسیه) تا تاریخ 1398/01/28 تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس روح‌اله مزینانی معاون اجرائی و برنامه‌ریزی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی گفت: پیرو خبر مورخ 97/12/09 در خصوص لزوم ارسال درخواست کتبی جهت اخذ مجوز جهت استفاده از ثبت‌سفارشات اعتباری (خرید نسیه)، شرکت های تأمین‌کننده تجهیزات و ملزومات پزشکی که تاکنون موفق به ارسال درخواست خود به اداره کل نشده‌اند، می‌توانند تا پایان ساعت 12 ظهر روز چهار‌شنبه مورخ 1398/01/28 درخواست خود را به صورت مکتوب با ذکر سقف مبلغ ارزی درخواستی معادل یورو، مطابق با جدول خبر مورخ 97/12/09 ارسال نمایند.

لازم به ذکر است مهلت استفاده از ثبت‌سفارشات اعتباری (خرید نسیه) حداکثر 4 ماه و برای واردات کالاهای با گروه کالایی اولویت یک، مورد استفاده قرار می‌گیرند.