تاريخ : نهم ارديبهشت 1398
ساعت : 14:09
کد : 3967
از سوی اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام شد:
قابل توجه کلیه شرکت های تولید کننده به روش مونتاژ در حوزه تصویربرداری
کلیه پروانه های ساخت صادر شده در حوزه تصویربرداری به روش مونتاژ که از تاریخ 1397/11/01 تمدید نشده اند تا تاریخ 1398/02/10 دارای اعتبار بوده و شرکت ها می بایست قبل از تاریخ مذکور نسبت به ارسال درخواست تمدید پروانه ساخت اقدام نمایند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی، اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات و ملزومات پزشکی اطلاعیه ای فوری در خصوص تولیدکنندگان به روش مونتاژ در حوزه تصویربرداری منتشر کرد.

اطلاعیه فوری:

پیرو ابلاغ آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی در بهمن ماه 1397، به اطلاع می رساند که کلیه پروانه های ساخت صادر شده در حوزه تصویربرداری به روش مونتاژ که از تاریخ 1397/11/01 تمدید نشده اند تا تاریخ 1398/02/10 دارای اعتبار بوده و شرکت ها می بایست قبل از تاریخ 10/02/1398 نسبت به ارسال درخواست تمدید پروانه ساخت از کارتابل خود در سامانه صدور و تمدید پروانه ساخت(Import.imed.ir) اقدام نمایند.

لازم به ذکر است موارد فوق طی نامه شماره 664/40889 مورخ 1398/02/07 به صندوق پیام کارتابل الکترونیکی شرکت های تولیدکننده در سامانه imed ، ابلاغ شده است.