تاريخ : نهم ارديبهشت 1398
ساعت : 08:19
کد : 3970
اداره نظارت بر تامین و نگهداشت تجهیزات پزشکی منتشر کرد:
اطلاعیه شماره 2 طرح ساماندهی شبکه توزیع ملزومات پزشکی ، دندانپزشکی و آزمایشگاهی
اطلاعیه شماره 2 طرح ساماندهی شبکه توزیع ملزومات پزشکی ، دندانپزشکی و آزمایشگاهی منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، اداره نظارت بر تامین و نگهداشت تجهیزات پزشکی، اطلاعیه شماره 2 طرح ساماندهی شبکه توزیع ملزومات پزشکی ، دندانپزشکی و آزمایشگاهی  را به شرح ذیل منتشر کرد.

اطلاعیه شماره 2 طرح ساماندهی شبکه توزیع ملزومات پزشکی ، دندانپزشکی و آزمایشگاهی:

 قابل توجه کلیه تأمین کنندگان و توزیع کنندگان تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه تأمین کنندگان و توزیع کنندگان می رساند، نظر به اینکه مطابق مصوبات کمیته تخصیص ارز برخی از ملزومات پزشکی ، دندانپزشکی و آزمایشگاهی از اولویت تخصیص ارز رسمی به ارز نیمایی تغییر می یابد، فروش اقلام موجود در انبار که با ارز نرخ رسمی تأمین شده اند صرفاً با رعایت قیمت های محاسبه شده وفق ضوابط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و با رعایت سایر ضوابط و دستورالعمل های جاری می باشد.

یادآور می گردد موجودی درج شده در "سامانه توزیع کالاهای مشمول ارز رسمی" ملاک عمل و تصمیم گیری اداره کل تجهیزات پزشکی می باشد. همچنین کلیه تأمین کنندگان موظف به صدور فاکتور طبق بخشنامه شماره 664/4026 مورخ 1397/12/26 و درج آن در سامانه ثبت توزیع می باشند.

مشاهده بخشنامه شماره 664/4026 مورخ 1397/12/26
مشاهده خبر در خصوص یادآوری نحوه قیمت گذاری ملزومات مصرفی پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی پیرو ابلاغیه شماره 664/4026 مورخ 1397/12/26