تاريخ : هجدهم ارديبهشت 1398
ساعت : 18:41
کد : 3989
رئیس اداره صادرات تجهیزات پزشکی اعلام کرد؛
فراخوان اعلام محصولات تولیدی صادرات محور تجهیزات پزشکی به منظور رتبه بندی شرکت های صادراتی
فراخوان اعلام محصولات تولیدی صادرات محور تجهیزات پزشکی منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس سید آصف مهدوی رئیس اداره صادرات تجهیزات پزشکی گفت: به منظور رتبه بندی شرکت های محترم صادرکننده تجهیزات پزشکی حسب دستورالعمل صادرات، به اطلاع شرکت های صادر کننده تجهیزات پزشکی می رساند، حداکثر تا تاریخ 1398/02/31 نسبت به ارائه و معرفی آخرین محصولات صارداتی،به اداره صادرات تجهیزات پزشکی اقدام نمایند.

وی افزود: جهت این ارائه، شرکت های مستقر در تهران بصورت حضوری به اداره صادرات اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی مراجعه نمایند و شرکت های خارج از تهران می توانند موارد درخواستی را به آدرس پست الکترونیکی اداره صادرات به نشانی Export@imed.ir ارسال نمایند.