تاريخ : يازدهم خرداد 1398
ساعت : 18:38
کد : 4016
در راستای طرح وزارت بهداشت و بسیج ملی برای کنترل فشار خون از سوی اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی اعلام شد:
وجود 7 شرکت تولیدکننده فشارسنج در کشور با دارا بودن مجوز ساخت از وزارت بهداشت
در حال حاضر 7 شرکت تولید کننده با روش های مختلف تولید، برای ساخت دستگاه فشارسنج در کشور در سامانه تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت به ثبت رسیده است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس احمد رضا رفیعیان کارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی گفت: در راستای طرح وزارت بهداشت و بسیج ملی برای کنترل فشار خون و لزوم  سنج فشار خون با دستگاه فشارسنج، در حال حاضر 7 شرکت تولید کننده با روش های مختلف تولید، برای ساخت انواع دستگاه فشارسنج در کشور در سامانه تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت (imed) به ثبت رسیده اند.

وی با اشاره به مدل های مختلف تولیدات داخلی افزود: تا کنون سه پروانه ساخت برای تولید فشارسنج دیجیتالی و چهار پروانه ساخت برای تولید فشارسنج عقربه ای (آنالوگ) صادر شده است.

کارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی بیان کرد: همچنین پروانه های فشارسنج های جیوه ای به دلیل بحث محدودیت مصرف جیوه و مفاد کنواسیون میناماتا و عضویت وزارت بهداشت در کنواسیون مذکور، صراحتا تا پایان سال 1398 دارای مجوز خواهد بود و پس از تاریخ مذکور، پروانه ساخت آنها تمدید نخواهد شد.

وی افزود: وضعیت شرکت های تولید کننده فشارسنج و کالای آنها از منوی "استعلام تولیدکنندگان دارای پروانه ساخت پورتال آیمد"، قابل رهگیری و دسترسی می باشد.

مهندس رفیعیان گفت: در تولید کاف فشارسنج نیز که یکی از اقلام مصرفی دستگاه فشارسنج می باشد، در اواخر سال 1397 برای نخستین بار در ایران، شرکت آوا تجهیز ایرانیان موفق به اخذ پروانه ساخت از وزارت بهداشت گردیده است.

لینک استعلام تولیدکنندگان دارای پروانه ساخت پورتال آیمد