تاريخ : اول خرداد 1398
ساعت : 13:20
کد : 4023
رئیس اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی اعلام کرد:
تمدید مجدد مهلت ارسال آمار تولید محصولات و مواد اولیه موجود در انبار و ثبت سفارش شده تا تاریخ 1398/03/15
با توجه به نقص مدارک ارسالی و درخواست های مکرر تولیدکنندگان برای تکمیل مدراک و مستندات، مهلت ارسال فرم ها تا هشتم خرداد 1398 تمدید گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل  و ملزومات تجهیزات پزشکی، مهندس مختاری رئیس اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی گفت: پیرو اطلاعیه لزوم ارائه آمار تولید مورخ 1397/07/08 و تمدید آن در تاریخ های 1397/07/23 و 1397/07/30 ، با توجه به نقص مدارک ارسالی و درخواست های مکرر تولیدکنندگان برای تکمیل مدراک و مستندات، مهلت ارسال فرم ها تا تاریخ 1398/03/15 تمدید گردید.

وی افزود: ارائه مدارک و مستندات بر همان مبنای خبر مورخ 1397/07/08 و 1397/07/23 و 1397/07/30 می باشد و مقتضی است شرکت های تولیدکننده تجهیزات و ملزومات پزشکی نسبت به ارسال اطلاعات به آدرس پست الکترونیکی اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی به آدرس Tolid@imed.ir حداکثر تا تاریخ 1398/03/15 اقدام نمایند.