تاريخ : هفدهم خرداد 1398
ساعت : 16:49
کد : 4037
روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام کرد:
نشست هم اندیشی و جلسه پرسش و پاسخ مدیرکل تجهیزات پزشکی و روسای ادارات اداره کل تجهیزات پزشکی با شرکت های تجهیزات پزشکی همزمان با نمایشگاه ایران هلث 2019
نشست پرسش و پاسخ با شرکت های تجهیزات پزشکی در حاشیه نمایشگاه ایران هلث 2019 در 21 خرداد برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، نشست هم اندیشی و جلسه پرسش و پاسخ مدیرکل تجهیزات پزشکی و روسای ادارات اداره کل تجهیزات پزشکی با شرکت های تجهیزات پزشکی در حاشیه برگزاری نمایشگاه ایران هلث 2019 در روز سه شنبه تاریخ 21 خرداد ماه از ساعت 14/30 الی 15/30 در آمفی تئاتر سالن 35 نمایشگاه بین المللی جهت پاسخ به پرسش ها و بررسی مشکلات شرکت های تجهیزات پزشکی برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است حضور در نشست مذکور آزاد بوده و نیاز به پیش ثبت نام نیست.