تاريخ : هفدهم خرداد 1398
ساعت : 22:06
کد : 4039
رئیس اداره تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی اداره کل تجهیزات پزشکی اعلام کرد:
برگزاری سی و پنجمین جلسه کمیته تخصصی IVD و اولین جلسه آن در سال 1398/ ایجاد دسترسی به سامانه های اداره کل تجهیزات پزشکی برای آزمایشگاههای تشخیص پزشکی
سی و پنجمین جلسه کمیته تخصصی IVD و اولین جلسه آن در سال 1398 در هشتم خرداد ماه تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، محمدعلی حیدری رئیس اداره تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی از برگزاری سی و پنجمین جلسه کمیته تخصصی IVD و اولین جلسه آن در سال 1398 در تاریخ 1398/03/08 با حضور اعضای کمیته متشکل از جمعی از صاحبنظران و نمایندگان انجمنهای تخصصی خبر داد.

وی گفت: در این جلسه ابتدا گزارشی از میزان تخصیص و تامین ارز دولتی به تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی تشخیص پزشکی در سال 97 و ابتدای 98 و اقدامات اداره کل تجهیزات پزشکی در خصوص کنترل ارز تخصیصی به اعضای کمیته ارائه شد.

حیدری ضمن اعلام اینکه در ابتدای سال جاری برای کلیه آزمایشگاههای تشخیص پزشکی خصوصی و دولتی سراسر کشور دسترسی به سامانه های اعلام کمبود، گزارش مشکلات کیفی و حوادث ناگوار (MDR) و سامانه توزیع ایجاد شده است، عنوان کرد: در این خصوص در جلسه کمیته IVD، توضیحات و آموزش هایی در خصوص این سامانه ها از سوی اداره تامین و نگهداشت و همچنین اداره فناوری اطلاعات اداره کل تجهیزات پزشکی به اعضاء ارائه گردید و مشخصات کاربری آزمایشگاهها نیز در اختیار نمایندگان انجمن های مذکور قرار گرفت تا در اختیار مراکز زیر مجموعه خود قرار دهند.

رئیس اداره تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی در پایان گفت: در این جلسه مواردی از مشکلات و کمبودهای مراکز آزمایشگاهی نیز از سوی اعضای کمیته تشریح گردید که مقرر شد بررسی و اقدام لازم انجام پذیرد.