تاريخ : سيزدهم تير 1398
ساعت : 15:02
کد : 4091
از سوی رئیس اداره صادرات اداره کل تجهیزات پزشکی اعلام شد؛
مفاد جلسه با نماینده مرکز تعاملات بین الملل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پیرو تفاهم نامه اداره کل تجهیزات پزشکی و مرکز تعاملات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور تسهیل و توسعه صادرات
پیرو تفاهم نامه اداره کل تجهیزات پزشکی و مرکز تعاملات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مفاد جلسه با نماینده این مرکز به منظور تسهیل و توسعه صادرات اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس سید آصف مهدوی رئیس اداره صادرات تجهیزات پزشکی گفت: پیرو تفاهم نامه اداره کل تجهیزات پزشکی و مرکز تعاملات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مفاد جلسه با نماینده این مرکز به منظور توسعه صادرات و امکانات مربوط به تسهیل صادرات در سال 1398 به شرح ذیل اعلام می شود:

1-برنامه ریزی جهت حضور در نمایشگاه های بین المللی تایلند و مدیکای آلمان به صورت پاویون جمهوری اسلامی ایران

2-کمک به حضور مستقل شرکت ها در نمایشگاه بین المللی عرب هلث تا سقف 400 میلیون ریال

3-کمک هزینه 200 میلیون ریالی به شرکت های متقاضی حضور در نمایشگاه های بین المللی زیر نظر شرکت های مدیریت صادرات

4-کمک هزینه 800 میلیون ریالی جهت اخذ نشان CE اروپا

5-کمک هزینه 300 میلیون ریالی جهت انجام تحقیقات بازار و مطالعه بازارهای هدف صادراتی

6-کمک هزینه 300 میلیون ریالی جهت مارکتینگ تجهیزات پزشکی تولید داخل در بازارهای صادراتی

7-تسهیلات وام کم بهره تا سقف 1 میلیارد ریال جهت ارسال نمونه صادراتی

8-کمک هزینه ثبت محصول در کشور دیگر تا سقف 500 میلیون ریال از طریق کریدور صادرات

9-کمک هزینه اعزام هیات همراه با مقامات سیاسی در سفر به کشورهای خارجی تا سقف 100 میلیون ریال جهت برگزاری جلسات B2B