تاريخ : دوازدهم تير 1398
ساعت : 17:02
کد : 4098
از سوی اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی اعلام شد:
آخرین وضعیت تامین مواد اولیه مورد نیاز از پتروشیمی برای تجهیزات پزشکی تولید داخل/ لزوم ارسال فرم سهمیه تایید شده بهین یاب تا تاریخ 1398/04/19 توسط تولیدکنندگان
 اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی از لزوم  ارسال فرم سهمیه تایید شده بهین یاب تا تاریخ 1398/04/19 برای تامین مواد اولیه مورد نیاز از پتروشیمی توسط تولیدکنندگان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس مریم جهانی کیا کارشناس اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی گفت: پیرو پیگیری های متعدد به عمل آمده در جهت رفع موانع در تامین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی از پتروشیمی که مشروح اهم اقدامات آن در خبر مورخ 27 آذر 1397 اطلاع رسانی گردید، آخرین وضعیت به شرح ذیل می باشد:

در مصوبات جلسات دهم و یازدهم کمیته تخصصی پتروشیمی مورخ 1397/10/08 و 1397/11/13 با قرارگرفتن تولید کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد تایید وزارت بهداشت در زمره مصرف کنندگان خاص که مشمول شرایط انعقاد قرارداد بلندمدت(عرضه اختصاصی در بورس) می گردند، موافقت گردید.

وی افزود : با توجه به پیگیری های متعدد از طرف اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی، کمیته تخصصی پتروشیمی با عرضه اختصاصی مواد اولیه جهت تامین نیاز تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی مورد تایید وزارت بهداشت مطابق با سهمیه بهین یابی (با تاکید بر استراتژیک بودن صنایع مذکور) موافقت نمود.

مهندس جهانی کیا ادامه داد : شرکت های تولید کننده ملزومات پزشکی که دارای سهمیه تایید شده بهین یاب هستند، لازم است فرم پیوست را تکمیل و نتیجه را در قالب فایل پیوست تا پایان وقت اداری چهارشنبه 19 تیر 1398 به آدرس ایمیل tolid@imed.ir ارسال نمایند.

وی گفت: فهرست مربوطه از سوی اداره کل تجهیزات پزشکی به کمیته تخصصی پتروشیمی ارسال خواهد گردید و کمیته مذکور پس از بررسی و تایید فهرست، مراتب را به شرکت عرضه کننده مربوطه و بورس کالا معرفی خواهند نمود.

شایان ذکر است با توجه به اعلام دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، عرضه اختصاصی در روزهای غیر از عرضه عمومی، تا 25 درصد عرضه عمومی و با قیمت روز کشف شده در بورس انجام خواهد شد و در صورت عدم خریداری توسط شرکت های معرفی شده قابل تکرار نخواهد بود.

مشاهده و دریافت فرم ارسال سهمیه تایید شده بهین یاب