تاريخ : بيست و دوم تير 1398
ساعت : 16:42
کد : 4118
از سوی اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی اعلام شد:
تمدید مهلت ارسال فرم سهمیه تایید شده بهین یاب تا تاریخ 1398/04/29 پیرو اطلاعیه عرضه اختصاصی مواد اولیه مورد نیاز از پتروشیمی برای تولیدکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی
اطلاعیه تمدید مهلت ارسال فرم سهمیه تایید شده بهین یاب تا تاریخ 1398/04/29 برای عرضه اختصاصی مواد اولیه مورد نیاز از پتروشیمی منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس مریم جهانی کیا کارشناس اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی اعلام کرد: پیرو خبر منتشر شده مورخ 1398/04/12 در خصوص عرضه اختصاصی مواد اولیه مورد نیاز پتروشیمی برای تولید کنندگان تجهیزات پزشکی، مهلت ارسال فرم سهمیه تایید شده بهین یاب تا پایان وقت اداری شنبه 1398/04/29 تمدید گردید.

وی بیان کرد: پیرو پیگیری های به عمل آمده از طرف اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی، کمیته تخصصی پتروشیمی در مصوبات جلسات دهم و یازدهم، با قرارگرفتن تولید کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد تایید وزارت بهداشت در زمره مصرف کنندگان خاص که مشمول شرایط انعقاد قرارداد بلندمدت (عرضه اختصاصی در بورس ) می گردند، موافقت نمود. لذا شرکت های تولید کننده تجهیزات پزشکی لازم است فرم پیوست را مطابق سهمیه تایید شده بهین یاب خود تکمیل و نتیجه را در قالب فایل پیوست تا پایان وقت اداری شنبه 1398/04/29 به آدرس ایمیل tolid@imed.ir ارسال نمایند و کمیته تخصصی پتروشیمی وزارت صمت پس از بررسی و تایید فهرست مذکور، مراتب را به شرکت عرضه کننده مربوطه و بورس کالا معرفی خواهند نمود.

مهندس جهانی کیا در ادامه یادآور گردید با توجه به اعلام دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، عرضه اختصاصی در روزهای غیر از عرضه عمومی، تا 25 درصد عرضه عمومی و با قیمت روز کشف شده در بورس انجام خواهد شد و در صورت عدم خریداری توسط شرکت های معرفی شده قابل تکرار نخواهد بود.

مشاهده و دریافت فرم ارسال سهمیه تایید شده بهین یاب