تاريخ : دوم مرداد 1398
ساعت : 18:00
کد : 4150
مسئول درختواره ثبت تجهیزات و ملزومات پزشکی خبر داد:
اصلاح نام فارسی کلیه ایندکس های درختواره مصرفی قلب و عروق/ درخواست اعلام نظر ذینفعان در این خصوص
مهندس امیدوار از  اصلاح نام فارسی کلیه ایندکس های درختواره مصرفی قلب و عروق خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس معصومه امیدوار مسئول درختواره ثبت تجهیزات و ملزومات پزشکی گفت: باتوجه به اینکه نام فارسی درخت مصرفی های قلب و عروق نیاز به اصلاحاتی شامل؛ شفاف سازی نام وسیله، عدم درج واژه انگلیسی در نام فارسی(درحد ممکن) و سایر موارد را داشت، پس از برگزاری چندین جلسه با کارشناسان حوزه قلب و عروق فایل نهایی اصلاح شده جهت اعمال در درختواره استخراج گردید.

وی افزود: از کلیه ذینفعان تقاضا می گردد در این خصوص هرگونه اظهارنظر موجود را به آدرس پستی  M.omidvar@imed.ir جهت بررسی لازم ارسال نمایند.

مهندس امیدوار از اصلاحات جدید درخت دستگاه های قلب و عروق نیز در آینده نزدیک خبرداد و اعلام کرد: این اصلاحات شامل اصلاح نام فارسی، نام انگلیسی، کدUMDNS ،کلاس خطر و احیانا مسیر کالایی درختواره خواهد بود.