تاريخ : هفتم مرداد 1398
ساعت : 11:04
کد : 4157
رئیس اداره صادرات اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی خبر داد؛
برگزاری نخستین نمایشگاه فناوری های نوین کشورهای ساحلی دریای خزر در ترکمنستان در 18 مرداد 1398
مهندس مهدوی از برگزاری نخستین نمایشگاه فناوری های نوین کشورهای ساحلی دریای خزر در ترکمنستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس سید آصف مهدوی رئیس اداره صادرات تجهیزات پزشکی گفت: نخستین نمایشگاه فناوری های نوین کشورهای ساحلی دریای خزر از تاریخ 18 لغایت 22 مرداد ماه سال جاری در ترکمنستان برگزار خواهد شد.

وی افزود: با توجه به اهمیت حضور در بازار های کشورهای حوزه CIS و نیز افزایش سهم بازار تجهیزات پزشکی در این کشورها، اطلاعات مربوط به نحوه حضور و شرکت در نخستین نمایشگاه مذکور به پیوست جهت اطلاع متقاضیان اعلام می گردد.