تاريخ : هفتم مرداد 1398
ساعت : 11:57
کد : 4160
اطلاعیه شماره 15 طرح ساماندهی شبکه توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی:
ضرورت تسریع در ثبت و بروزرسانی کلیه اقلام توزیع شده مشمول ارز نرخ رسمی در سامانه توزیع پورتال imed
ضرورت تسریع در ثبت و بروزرسانی کلیه اقلام توزیع شده مشمول ارز نرخ رسمی در سامانه توزیع پورتال imed اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس محمد مهدی علاالدین رئیس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت تجهیزات پزشکی گفت: اطلاعیه شماره 15 طرح ساماندهی شبکه توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی در خصوص ضرورت تسریع در ثبت و بروزرسانی کلیه اقلام توزیع شده مشمول ارز نرخ رسمی در سامانه توزیع پورتال imed ابلاغ شد.

اطلاعیه شماره 15 طرح ساماندهی شبکه توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی:

مدیرعامل محترم کلیه شرکت های تامین کننده و توزیع کننده تجهیزات پزشکی

موضوع: ضرورت تسریع در ثبت و بروزرسانی کلیه اقلام توزیع شده مشمول ارز نرخ رسمی در سامانه توزیع

پیرو اطلاعیه های قبلی، با عنایت به اهمیت و ضرورت نظارت بر نحوه توزیع کالاهای مشمول ارز رسمی در جهت اجرای تصویب نامه های هیئت محترم وزیران به شماره 62793/ت55633 هـ مورخ 1397/05/16 و شماره 70220/ت55633 هـ مورخ 1397/05/29 و بند 1 و 6 مصوبات مورخ 1397/05/18 ستاد اقتصادی دولت، ابلاغی رئیس جمهور به شماره 64854 مورخ 139/05/18، مقتضی است پیرو نامه های شماره 3811/664/د مورخ 1397/12/07 و شماره 4017/664/د مورخ 139/12/25 و شماره38020/664 مورخ 1397/12/26 وشماره 19665/664 مورخ 1397/03/03 و همچنین اطلاعیه های مورخ 1397/05/20 و 1397/12/06 و 1397/07/16 و 139/12/25 و  1398/01/21 ،1398/02/07، 1398/02/09 و 1398/04/19 در پورتال imed.ir، لازم است کلیه شرکت های تامین کننده و توزیع کننده موجودی انبارهای مجازی را بروز نگاه دارند.

لازم به ذکر است با توجه به ایجاد دسترسی به سامانه و در دستور کار بودن بازرسی های ارگانهای نظارتی، هرگونه مغایرت در انبار حقیقی و انبار مجازی سامانه توزیع، تخلف محسوب می گردد.

اطلاعیه فوق طی نامه شماره 36995/664 مورخ 1398/05/02 به صندوق پیام کارتابل الکترونیکی شرکتها در سامانه imed ارسال شده است.