تاريخ : بيست و سوم مرداد 1398
ساعت : 17:33
کد : 4183
معاون اداره نظارت برتامین و نگهداشت اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام کرد:
بروزرسانی دستورالعمل خدمات پس از فروش دستگاههای همودیالیز و تصفیه آب دیالیز مطابق مصوبه کمیسیون قیمت گذاری/اهمیت نگهداری و سرویس دستگاه ها در موسسات پزشکی
دستورالعمل خدمات پس ازفروش دستگاههای همودیالیز و تصفیه آب دیالیز، بروزرسانی گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس زینب قرائی معاون اداره نظارت بر تامین و نگهداشت تجهیزات پزشکی اعلام کرد: با عنایت به مصوبه کمیسیون قیمت گذاری و با توجه به اهمیت نگهداری و سرویس ماشین‌های همودیالیز و تصفیه آب دیالیز در موسسات پزشکی سراسر کشور، دستورالعمل خدمات پس ازفروش دستگاههای همودیالیز و تصفیه آب دیالیز، بروزرسانی گردید.

وی افزود: شرکتها مجاز به اعمال دستورالعمل خدمات پس از فروش تعرفه جدید در تعرفه‌های خود می‌‌باشند و ذینفعان در صورت تمایل می‌توانند جهت مشاهده و دریافت فایل مربوطه به پورتال imed.ir در بخش استعلام/ منوی خدمات پس از فروش/ تعرفه خدمات پس از فروش/ تعرفه خدمات پس از فروش دیالیز مراجعه نمایند.