تاريخ : ششم شهريور 1398
ساعت : 10:48
کد : 4204
رئیس اداره صادرات اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام کرد؛
مناقصه جدید کیمادیا جهت اتاق عمل بیمارستان های عراق
مناقصه جدید کیمادیا جهت اتاق عمل بیمارستان های عراق اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس سید آصف مهدوی رئیس اداره صادرات تجهیزات پزشکی گفت: در راستای توسعه صادرات تجهیزات پزشکی و دسترسی شرکت ها به اطلاعات صادراتی، اطلاعات مناقصه جدید تجهیز اتاق عمل بیمارستان های وزارت بهداشت کشور عراق در صفحه اداره صادرات تجهیزات پزشکی در بخش مناقصات بین المللی در دسترس می باشد.

وی افزود: بدین وسیله از کلیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی دعوت می گردد تا در مناقصه مذکور شرکت فرمایند.