تاريخ : بيست و چهارم شهريور 1398
ساعت : 16:57
کد : 4234
با ابلاغ مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی انجام شد:
انتصاب خانم مهندس گلباز به عنوان سرپرست اداره تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی/ تسریع و تسهیل به رسیدگی به پرونده های ثبت و سیاستگذاری ورود اقلام آزمایشگاهی/ برونسپاری وظایف غیرحاکمیتی/ برگزاری جلسات کمیته تخصصی IVD
با ابلاغ مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی، سرپرست اداره تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس سپیده گلباز با ابلاغ مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی به سرپرستی اداره تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی منصوب شد.

متن حکم انتصاب به شرح ذیل می باشد:

سرکار خانم مهندس سپیده گلباز
معاون محترم اداره تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی

با سلام و احترام؛ با عنایت به آغاز بازنشستگی جناب آقای حیدری رئیس وقت اداره تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی و نظر به دانش فنی، تعهد و تجارب سرکارعالی در طول مدت خدمت در حوزه آزمایشگاهی، به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست اداره تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی منصوب می گردید.

انجام اقدامات لازم در تسریع و تسهیل به رسیدگی به پرونده های ثبت و سیاستگذاری ورود اقلام آزمایشگاهی، همکاری در تعیین فرآیندهای تفویض و برونسپاری وظایف غیرحاکمیتی آن اداره به منظور چابک سازی و رسیدگی به امور عالیه نظارتی و برگزاری منظم جلسات کمیته تخصصی IVD و استفاده از توان و نظرات اعضای محترم آن و سایر تشکل های فعال حوزه آزمایشگاهی، از جمله اولویت های کاری می باشد.

امید است با استعانت از خداوند منان در امر خدمت به نظام سلامت کشور موفق و موید باشید.

مهندس سیدحسین صفوی
مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی