تاريخ : سی و يکم شهريور 1398
ساعت : 18:26
کد : 4251
روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام کرد:
تمدید مهلت دو هفته ای به شرکتها تا 14 مهر 1398 جهت ارسال فرم درخواست بازنگری سقف قیمت ریالی ملزومات پزشکی وارداتی و اقلام مشمول ارز نرخ رسمی، پیش نمایش داده شده در کارتابل شرکتها در سامانه توزیع
مهلت ارسال فرم درخواست بازنگری سقف قیمت ریالی ملزومات پزشکی وارداتی و اقلام مشمول ارز نرخ رسمی تا 14 مهر 1398 تمدید شد.
روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام کرد پیرو انتشار خبر مورخ 1398/06/13 در خصوص نمایش آزمایشی فهرست سقف قیمت ریالی ملزومات پزشکی وارداتی و اقلام مشمول ارز رسمی در قسمت سامانه توزیع کالای وارداتی مشمول ارز نرخ رسمی در دسترسی شرکتها به مدت دو هفته و اعلام این مطلب که متقاضیانی که درخواست اصلاح و بازنگری در سقف قیمت های ریالی تعیین شده را دارند، می توانند با مراجعه با سامانه ثبت وسیله پزشکی جدید(http://register.imed.ir) در پورتال imed، پس از ورود به کارتابل خود به لینک قیمت گذاری مراجعه و درخواست بازنگری قیمت وسیله پزشکی را تکمیل و در همان سامانه بصورت الکترونیکی ارسال نمایند.

شرکتها می توانند حداکثر تا تاریخ 1398/07/14 مطابق روال اعلامی در خبر فوق، نسبت به ارسال الکترونیکی فرم درخواست بازنگری سقف قیمت ریالی اقدام نمایند.