تاريخ : سيزدهم مهر 1398
ساعت : 12:24
کد : 4275
روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام کرد:
پنجمین و ششمین جلسه پاسخگویی حضوری به شرکت ها پیرو جلسه مدیرکل تجهیزات پزشکی با انجمن ها و اتحادیه ها/ جلسه پنجم و ششم با حضور رئیس و کارشناسان اداره نظارت بر تامین و نگهداشت تجهیزات پزشکی
نحوه حضور در جلسه پاسخگویی اداره نظارت بر تامین و نگهداشت تجهیزات پزشکی اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، پیرو جلسه مورخ 1398/06/05 انجمن ها و اتحادیه های شرکت های تجهیزات پزشکی با مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی و معاونین و روسای ادارات اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی در بررسی طرح اجرایی شده میزخدمت الکترونیکی و میزخدمت حضوری و سامانه تعیین وقت ملاقات، مقرر گردید که جلسات رسیدگی با حضور رئیس اداره و کارشناسان با شرکت هایی که درخواست اعلام مشکلات و رسیدگی دارند، به صورت حضوری و به طور متناوب برگزار گردد. اولین جلسه مربوط به اقلام ملزومات پزشکی در تاریخ 1398/06/10 توسط اداره ملزمات پزشکی، دومین جلسه مربوط به تجهیزات پزشکی(دستگاهها) در تاریخ 1398/07/02 توسط اداره تجهیزات پزشکی، سومین جلسه توسط اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی در تاریخ 1398/07/07 و چهارمین جلسه پاسخگویی نیز توسط اداره فناوری اطلاعات در تاریخ 1398/07/10 برگزارگردید.

به اطلاع می رساند که پنجمین و ششمین جلسه پاسخگویی با حضور رئیس و کارشناسان اداره نظارت بر تامین و نگهداشت روز سه شنبه 1398/07/16 و روز چهارشنبه 1398/07/17 از ساعت 9 الی 12 برگزار می گردد.

جلسه روز سه شنبه در خصوص موارد مربوط به تامین است و جلسه روز چهارشنبه در خصوص موارد نگهداشت از جمله کنترل کیفی، خدمات پس از فروش، خدمات ثالث، قطعات یدکی و سایر امور مربوط به نگهداشت می باشد.


متقاضیان جهت حضور در جلسه مذکور می بایست با مراجعه به سامانه مدیریت تردد مراجعین نسبت به ثبت درخواست ملاقات در کارتابل مسئول دفتر اداره نظارت بر تامین و نگهداشت آقای گشانی با موضوع "تامین" برای جلسه روز سه شنبه و با موضوع "نگهداشت" برای جلسه روز چهارشنبه اقدام نمایند.

لازم به ذکر است جلسات برای 60 نفر و در قالب دو گروه 30 نفره (ساعت 9 الی 10:30 و 10:30 الی 12) برگزار می شود و اولویت بر مبنای زمان ثبت نام است و جهت شرکت هایی که در این مرحله موفق به حضور نباشند در نوبت های آتی اقدام خواهد شد.