تاريخ : سيزدهم مهر 1398
ساعت : 12:03
کد : 4276
اطلاعیه اداره تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی:
برگزاری جلسه آموزشی برای شرکت‌های تولید کننده و وارد کننده تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی و با مشارکت انجمن صنفی شرکت‌های تامین‌کننده تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی در زمینه های قیمت گذاری، برچسب اصالت و سامانه توزیع در 15 مهر 1398
جلسه آموزشی در زمینه های قیمت گذاری، برچسب اصالت و سامانه توزیع حوزه اقلام آزمایشگاهی 15 مهر ماه 1398 برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس سپیده گلباز سرپرست اداره تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی گفت: پیرو برگزاری جلسه هم اندیشی مورخ 1398/06/31 با فعالان حوزه آزمایشگاهی و با توجه به درخواست انجمن صنفی شرکت‌های تامین‌کننده تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی، جلسه آموزشی با محوریت موضوعات قیمت گذاری، برچسب اصالت و سامانه توزیع اقلام آزمایشگاهی روز دوشنبه مورخ 15 مهر ماه 1398 با حضور مدیران و کارشناسان مرتبط از اداره کل تجهیزات پزشکی برگزار خواهد شد.

وی افزود: شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده تجهیزات و ملزومات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی (IVD) که متقاضی حضور در جلسه مذکور هستند، می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر انجمن صنفی شرکت‌های تامین‌کننده تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی با شماره تلفن 09128462019 تماس حاصل نمایند.