تاريخ : چهاردهم مهر 1398
ساعت : 11:10
کد : 4278
کارشناس ملزومات بیمارستانی اداره ملزومات پزشکی اعلام کرد:
عدم صدور مجوز واردات به چسب زخم از سوی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی/ تولید داخل چسب زخم پاسخگوی نیاز داخلی می باشد
مهندس سلیمانی فرد از عدم صدور مجوز واردات به چسب زخم خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس فهیمه سلیمانی فرد کارشناس ملزومات بیمارستانی اداره ملزومات پزشکی گفت: پیرو خبر منتشر شده در خصوص واردات بی رویه چسب زخم، اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی به عنوان متولی صدور مجوز و پروانه تولید این وسیله اعلام می دارد مجوز واردات جهت این کالا صادر نشده است و حتی این کالا در سامانه ثبت این اداره کل ثبت نشده است که در قسمت استعلام، فهرست تجهیزات و ملزومات پزشکی ثبت شده مشخص می باشد.

وی افزود: طی چند سال اخیر با توجه به این که چسب زخم تولید داخل دارد و پاسخگوی نیاز داخلی نیز می باشد، هیچ گونه مجوزی جهت واردات این کالا صادر نشده است.

کارشناس ملزومات بیمارستانی اداره ملزومات پزشکی در پایان گفت: در خصوص کالای وارد شده، اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی به نهادهای نظارتی ذیربط گزارش نموده است و از طریق این نهادها موضوع در حال بررسی و پیگیری می باشد.