تاريخ : شانزدهم مهر 1398
ساعت : 18:05
کد : 4281
روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام کرد:
هفتمین جلسه پاسخگویی حضوری به شرکت ها پیرو جلسه مدیرکل تجهیزات پزشکی با انجمن ها و اتحادیه ها/ جلسه هفتم با حضور رئیس و کارشناسان اداره مواد و تجهیزات دندانپزشکی در 21 مهر 1398
نحوه حضور در جلسه پاسخگویی اداره مواد و تجهیزات دندانپزشکی اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، پیرو جلسه مورخ 1398/06/05 انجمن ها و اتحادیه های شرکت های تجهیزات پزشکی با مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی و معاونین و روسای ادارات اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی در بررسی طرح اجرایی شده میزخدمت الکترونیکی و میزخدمت حضوری و سامانه تعیین وقت ملاقات، مقرر گردید که جلسات رسیدگی با حضور رئیس اداره و کارشناسان با شرکت هایی که درخواست اعلام مشکلات و رسیدگی دارند، به صورت حضوری و به طور متناوب برگزار گردد. اولین جلسه مربوط به اقلام ملزومات پزشکی در تاریخ 1398/06/10 توسط اداره ملزمات پزشکی، دومین جلسه مربوط به تجهیزات پزشکی(دستگاهها) در تاریخ 1398/07/02 توسط اداره تجهیزات پزشکی، سومین جلسه توسط اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی در تاریخ 1398/07/07 و چهارمین جلسه توسط اداره فناوری اطلاعات در تاریخ 1398/07/10 برگزار شد و پنجمین و ششمین جلسه پاسخگویی نیز در تاریخ 16 و 17 در حال برگزاری است.

به اطلاع می رساند که هفتمین جلسه پاسخگویی با حضور رئیس و کارشناسان اداره مواد و تجهیزات دندانپزشکی روز یکشنبه 1398/07/21 از ساعت 9 الی 12 برگزار می گردد.

متقاضیان جهت حضور در جلسه مذکور می بایست با مراجعه به سامانه مدیریت تردد مراجعین نسبت به ثبت درخواست ملاقات در کارتابل اداره مواد و تجهیزات دندانپزشکی دکتر گلابگیران با موضوع "جلسه عمومی" اقدام نمایند.

لازم به ذکر است جلسات برای 60 نفر و در قالب دو گروه 30 نفره (ساعت 9 الی 10:30 و 10:30 الی 12) برگزار می شود و اولویت بر مبنای زمان ثبت نام است و جهت شرکت هایی که در این مرحله موفق به حضور نباشند در نوبت های آتی اقدام خواهد شد.